Mesteren har feilet flere ganger enn nybegynneren til og med har prøvd. Inspirerende sitat på bilde av en skog.