Takkekort med vintage bokstaver og stil på hvit bakgrunn.