Konfucius liv sitat om viktigheten av selve reisen og de tingene vi lærer under en reise i motsetning til vårt ønske om å komme veldig snart i vår komfortsone.