Sitat om energi av Albert Einstein på mørk abstrakt bakgrunn.