Liv sitat om frykt. På bilde av en ikke redd mann på en stein med utsikt over en dal.